Avlivning av häst

Vi erbjuder akut och planerad avlivning av häst med omhändertagande.
Detta i samarbete med Hästkrematoriet Ellenberga gård, Munka-Ljungby.