Avlivning & kremering av häst

Vi erbjuder avlivning med omhändertagande året runt, dygnet runt.

Avlivning av häst med omhändertagande

Akut & Planerad avlivning

Tyvärr kommer den dagen ingen vill tänka på. Du som hästägare bör i förväg tänka igenom hur du vill göra men ibland är det inte möjligt. Kanske har din kära häst blivit gammal och fått krämpor, eller i värsta fall en komplicerad sjukdom som påverkar hästens liv alldeles för mycket för att kunna leva värdigt.

Vi erbjuder akut och planerad avlivning av häst med omhändertagande, detta i samarbete med Svensk Lantbrukstjänst. Vi ser till att ta väl hand om din häst och att den avlivas under värdiga former.

Kremering

Djurambulansen Jonas Tysklind samarbetar med Svensk Lantbrukstjänst och flera olika alternativ finns.

  • Separatkremering

  • Samkremering

  • Destruktion / energiåtervinning

Vad gäller övriga djurslag och sällskapsdjur erbjuds samkremering.

Obduktion hos Gård och djurhälsan, Krutmöllan

Vi hämtar djur och lämnar till Gård och Djurhälsan, Krutmöllan för obduktion.
Försäkringsbolag kan begära att ett djur som är försäkrat hos dem skall obduceras. I dessa fall skall remiss utfärdas av veterinär. Kontakta ditt försäkringsbolag gällande hur du skall gå tillväga. Djurägare/uppfödare kan önska obduktion av olika anledningar. Det kan till exempel bero på misstanke om smittsamma sjukdomar som kan få svåra ekonomiska konsekvenser till följd. Kontakta ditt Försäkringsbolag för att reda ut vem som är betalningsansvarig. Obduktion är kostsamt.

 

Kontakta gård och Djurhälsan för information

gårdochdjurhälsan.se 
tel 0771-216500 (vardagar 08:00-17:00)

Kontakta oss

Behöver du transportera din häst eller är hästen sjuk och behöver en ambulans till sjukhuset, kontakta oss!

 0704-930 629

 djurakut@gmail.com

Kontakta oss